Monthly Archives

دی ۱۳۹۶

همه چیز برای تولید محتوا

تولید محتوا برای دانش آموزان بچه ها باید فناوری و کارهای دستی و کارهایی مانند پاورپوینت ، فتوشاپ و فلش را یاد  بگیرندچون در کارهایشان کمک می کند.…