فایل های متحرک در پاور پوینت

0

 

 

فایل های متحرک مانند انیمیشن هستند که حجم کمی دارند و می توان در صفحات پاورپوینت از آن ها استفاده کرد و پاورپوینت جذاب تری درست کرد.

پسوند فایل های متحرک گیف می باشد.این فایل هارا می توان در اینترنت پیدا کرد برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی از این فایل های متحرک بیشتر استفاده می شود.

روش کاربه این صورت است که ابتدا فایل متحرک را از اینترنت دانلود می کنیم و سپس درون یکی از صفحات پاورپوینت قرار می دهیم. به همین سادگی!

در صورتی که از فایل های گیف یا متحرک در فایل های پاورپوینت استفاده کنیم بسیار زیبا تر وجذاب تر می شود و امتیاز بیشتری دارد .

این فایل ها را می توان نسبت به موضوع هر صفحه انتخاب کرد .

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.